MENU GŁÓWNE
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
PROGRAMY, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY
KONKURS "LUBELSZCZYZNA - MOJA MAŁA OJCZYZNA"
10 LAT GIMNAZJUM
PRZYDATNE LINKI

 

 

 

Kalendarz

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu

na rok szkolny 2020/2021

 

 

L.p

 

Wydarzenia

 

Termin

 

Osoby odpowiedzialne

 

Uwagi/tematyka

 

1.

 

Inauguracja nowego roku szkolnego 2020/2021

 

01.09.2020r.

 

Dyrektor

 

 

2.

 

Narodowe Czytanie „Balladyny” J.Słowackiego

 

04.09.2020r.

 

n-le języka polskiego
i biblioteki szkolnej

 

 

3.

 

Wybory do Rady SU

 

10.09.2020r.

Opiekun SU (dotychczasowy)

 

W klasach IV-VIII

 

4.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

 

15.09.2020r.

 

Dyrektor

 

 

5.

 

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów

 

15.09.2020r.

 

Wychowawcy klas

Wybór „Trójki klasowej” oraz przedstawiciela do Rady Rodziców

 

6.

 

Spotkanie przedstawicieli do RR z Dyrektorem

 

15.09.2020r.

 

Dyrektor

 

Po spotkaniu z wychowawcami

 

7.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

 

25.09.2020r.

 

Dyrektor

Zaopiniowanie i uchwalenie dokumentów, projekt finansowy

 

8.

 

Dzień Chłopaka

 

30.09.2020r.

 

Opiekun SU

Wychowawcy klas

 

W klasach

 

9.

 

Dzień Patrona Szkoły

 

13.10.2020r.

 

Wychowawcy

kl. VII a i b

Dyrektor

 

 

10.

 

Dzień Edukacji Narodowej - akademia

 

13.10.2020r.

Wychowawca klasy VIII

Samorząd Uczniowski

 

 

11.

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

14.10.2020r.

 

 

 

12.

 

Ślubowanie i pasowanie na uczniów kl. I

 

16.10.2020r.

 

Wychowawca klasy I

p. Małgorzata Muła

 

 

13.

 

Podsumowanie XII edycji konkursu „Lubelszczyzna – mała Ojczyzna”

 

22.10.2020r.

 

p. Urszula Bartoszek

 

„Roztocze w UNESCO”

 

14.

 

Święto Wszystkich Świętych

 

01.11.2020r.

 

 

 

Dzień ustawowo wolny od pracy.

 

15.

 

Narodowe Święto Niepodległości

 

11.11.2020r

 

 

Udział w gminnych obchodach.
Dzień ustawowo wolny od pracy.

 

16.

 

102 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę - akademia

 

10.11.2020r

 

Wychowawca klasy IV

 

 

17.

 

IX Gminny Turniej Sztuki Recytatorskiej „W magicznym świecie wierszy….       ”

 

19.11.2020r.

 

Wychowawcy klas
0 – III
n-l biblioteki

 

 

18.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

 

 

 

Dyrektor

Zebranie szkoleniowe, analityczne

 

19.

 

Zebranie z rodzicami uczniów

 

 

 

Wychowawcy klas

Wywiadówka śródsemestralna

 

20.

 

Szkolny konkurs wiedzy o Janie Pawle II

 

22.11.2020r.

 

Katecheci

 

Eliminacje klasowe

 

21.

 

Andrzejki

 

26.11.2020r.

Wychowawcy klas,
SU

 

Wróżby w klasach

 

22.

 

Mikołajki

 

04.12.2020r.

Wychowawcy klas, rodzice uczniów
klas 0-III

 

 

23.

 

Próbny egzamin ósmoklasisty

 

grudzień 2020r.

 

Wychowawca
klasy VIII

Przygotowanie sal egzaminacyjnych wychowawca kl.VII. Przygotowanie arkuszy
 – liderzy bloków

 

24.

 

Jasełka szkolne.

 

22.12.2020r.

 

Katecheci

Wychowawcy klas

 

 

25.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020r.
– 03.01.2021r.

 

 

 

26.

 

Święto Objawienia Pańskiego

 

06.01.2021r.

 

Dzień ustawowo wolny od pracy.

 

27.

 

Wystawianie ocen śródrocznych

 

 

   

Nauczyciele uczący w kl. IV – VIII

 

 

 

28.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacyjne

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

29.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej – plenarne.

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

30.

 

Dzień Babci i Dziadka.
Szkolny koncert kolęd

 

21.01.2021r

 

Wychowawcy klas

0-III

 

Nauka wierszy i piosenek do prezentacji w domu

 

 

31.

 

Ferie zimowe

 

01 – 14 lutego
2021r.

 

 

 

 

32.

 

 

Spotkanie z rodzicami uczniów

 

 

 

 

Dyrektor

Wychowawcy klas

 

 

Wywiadówka półroczna.

 

33.

 

Szkolne walentynki

 

15.02.2021r.

 

Samorząd Uczniowski

 

 

34.

 

Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego

 

19.02.2021r.

 

n-le języka polskiego
i biblioteki

 

 

35.

 

Święto języków obcych

 

Marzec 2021r.

 

n-le języków obcych

 

 

 

 

36.

 

Konkurs ładnego pisania

 

18.03.2021r.

 

n-le języka polskiego

 

 

37.

 

Rekolekcje wielkopostne.

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II .

 

Marzec 2021r.

 

Katecheci

 

 

Finał szkolny

 

38.

 

Dzień sportu. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny

 

22.03.2021r.

N-le wychowania fizycznego we współpracy z wychowawcami klas

 

 

39.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej
- szkoleniowe, analityczne

 

 

 

Dyrektor

 

 

40.

 

 

Spotkanie z rodzicami uczniów

 

Dyrektor

Wychowawcy klas

nauczyciele

 

Wywiadówka

 

41.

 

Konkurs matematyczny MiMak

 

Według harmonogramu

 

p. Bożena Zarzycka

 

Etap gminny

 

42.

 

Gminny Konkurs Ortograficzny (klas III)

 

Według harmonogramu

 

p. Bożena Zarzycka

 

Etap gminny

 

43.

 

Szkolny Konkurs Czytelniczy

 

Marzec 2021r.

 

Wychowawcy kl. I-III

 

Eliminacje do konkursu gminnego

 

44.

 

 Konkurs recytatorski „Jan Paweł II wśród nas”

 

07.04.2021r.

 

Wychowawcy kl. I-III
N-le języka poskiego

 

 

 

45.

 

Dzień Zdrowia

 

07.04.2021 r.

 

p. Barbara Żelasko

 

 

46.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

01.04.2021r.
-07.04 2021r.

 

 

 

47.

 

Tydzień ekologiczny

 

24.04.2021r
-30.04.2021r

 

p. Urszula Bartoszek

p. Barbara Żelasko

 

Imprezy plenerowe

 

48.                      

 

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - akademia

 

30.04.2021r.

 

Wychowawca klasy VI

 

     Akademia szkolna

 

49.

 

Badanie dojrzałości szkolnej dzieci 6-cio letnich

 

Kwiecień 2021

 

p. Alicja Łagowska

p. Elżbieta Litkowiec

 

 

Wyniki

 

50.

 

Święto Pracy

 

01.05.2021r.

 

Dzień ustawowo wolny od pracy.

 

51.

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

 

02.05.2021r.

 

 

 

52.

 

Święto Konstytucji 3 Maja

 

03.05.2021r.

Klasy VI a i VI b

p. Wiesława Buczek

p. Małgorzata Borowicz

 

 

53.

 

Gminny Konkurs Kaligraficzny

 

12.05.2021r

 

Nauczyciele kl. I-III

 

 

54.

 

„Lubelszczyzna  - moja Mała Ojczyzna”

 

Maj 2021r.

 

p. Urszula Bartoszek

 

 

55.

 

Egzamin ósmoklasisty.

 

25-27  maj 2021r.

Przewodniczący Szkolnego Zespołu Nadzorującego

Przygotowanie sal egzaminacyjnych wychowawca kl.VII.

 

56.

 

Dzień Matki i Ojca

 

26.05.2021r.

 

Nauczyciele kl. 0 - III

 

Nauka wierszy i piosenek do prezentacji w domu

 

 

57.

 

Trzecioteścik

wg. terminu OKE

 

Wychowawca kl.III

 

 

58.

 

Dzień Dziecka

 

01.06.2021r.

 

Rada Rodziców oraz rodzice poszczególnych klas

 

 

59.

 

Szkolny Konkurs Czytelniczy

 

02.06.2021r.

 

n-le języka polskiego
i biblioteki

 

 

60.

 

Bal absolwentów

 

Czerwiec 2021r.

 

Wychowawca kl.VIII

Rodzice uczniów kl.VIII

 

 

61.

 

Boże Ciało

 

03.06.2021r.

 

Dzień ustawowo wolny od pracy.

 

 

62.

 

Podsumowanie XIII edycji konkursu „Lubelszczyzna – moja Mała Ojczyzna”

 

10.06.2021 r.

 

p. Urszula Bartoszek

 

Euroregion

„Roztocze”

 

63.

 

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

19.06.2021r.

   

Nauczyciele

 

 

64.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej
-klasyfikacyjne

 

21.06.2021r.

 

Dyrektor

Nauczyciele

 

 

65.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej
-podsumowujące

 

24.06.2021r.

 

Dyrektor

 

 

66.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

25.06.2021r.

 

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

67.

 

Ferie letnie

 

26.06.2021r
– 31.08.2021r.

 

 

 

 

68.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej
plenarno – organizacyjne

 

 

Sierpień 2021r.

 

Dyrektor

 

 

 

Propozycja dni wolnych od pracy

 

 

 

Dzień po Święcie Zmarłych - Zaduszki

 

 

02. 11. 2020r.

 

 

 

 

Czwartek i piątek po Nowym Roku

 

4- 5 stycznia 2021r.

 

 

 

 

 

Egzaminy ósmoklasisty

 

25 – 27 maj 2021r

 

 

 

 

Piątek po Bożym Ciele

 

 

04.06.2021r

 

 

 

 

Dzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

24.06.2021r.

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )