MENU GŁÓWNE
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
PROGRAMY, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY
KONKURS "LUBELSZCZYZNA - MOJA MAŁA OJCZYZNA"
10 LAT GIMNAZJUM
PRZYDATNE LINKI

 

Kalendarz

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu

na rok szkolny 2019/2020

 

 

L.p

 

Wydarzenia

 

Termin

 

Osoby odpowiedzialne

 

Uwagi/tematyka

 

1.

 

Inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020

 

02.09.2019 r.

 

Dyrektor

 

 

2.

 

Narodowe Czytanie „Dymu” M. Konopnickiej

 

06.09.2019 r.

n-le języka polskiego
i biblioteki szkolnej

 

 

3.

 

Wybory do Rady SU

 

13.09.2019 r.

Opiekun SU (dotychczasowy)

 

 

4.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

 

13.09.2019 r.

 

Dyrektor

 

 

5.

 

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów

 

13.09.2019 r.

 

Wychowawcy klas

Wybór „Trójki klasowej” oraz przedstawiciela do Rady Rodziców

 

6.

 

Spotkanie przedstawicieli do RR z Dyrektorem

 

13.09.2019 r.

 

Dyrektor

 

Po spotkaniu z wychowawcami

 

7.

 

Obchody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

 

17.09.2019 r.

 

p. Jan Skroban

 

 

8.

 

Sprzątanie świata

20-22.09.2019 r.
III weekend września

 

p. Małgorzata Borowicz

 

 

9.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

 

26.09.2019 r.

 

Dyrektor

Zaopiniowanie i uchwalenie dokumentów, projekt finansowy

 

10.

 

Próbna ewakuacja szkoły

 

19.09.2019 r.

 

Dyrektor

 

 

11.

 

Dzień Chłopaka

 

30.09.2019 r.

 

Opiekun SU

 

Dyskoteka

 

12.

 

Dzień Edukacji Narodowej - akademia

 

11.10.2019 r.

Wychowawca klasy VIII

Samorząd Uczniowski

 

 

13.

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

14.10.2019 r.

 

 

 

14.

 

Dzień Patrona Szkoły

 

16.10.2019 r.

 

Dyrektor, katecheci wychowawcy klas V

 

 

15.

 

Ślubowanie uczniów klasy I

 

16.10.2019 r.

 

p. Irena Skroban

 

 

16.

 

Święto Wszystkich Świętych

 

01.11.2019 r.

 

 

Porządkowanie grobów żołnierskich
i nauczycielskich.

Dzień ustawowo wolny od pracy.

 

 

17.

 

Szkolny koncert piosenek żołnierskich i patriotycznych

 

 

08.11.2019 r.

 

Samorząd Uczniowski

 

 

18.

 

Narodowe Święto Niepodległości

 

11.11.2019 r.

Wychowawca oddziału przedszkolnego i klasy I

Udział w gminnych obchodach.
Dzień ustawowo wolny od pracy.

 

19.

 

101 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę - akademia

 

12.11.2019 r.

 

Wychowawca klasy VII

 

 

20.

 

IX Gminny Turniej Sztuki Recytatorskiej „W magicznym świecie wierszy M. Konopnickiej”

 

21.11.2019 r.

 

Wychowawcy klas
0 – III
n-l biblioteki

 

 

21.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej

 

13.11.2019 r.

 

Dyrektor

Zebranie szkoleniowe, analityczne

 

22.

 

Zebranie z rodzicami uczniów

 

13.11.2019 r.

 

Wychowawcy klas

Wywiadówka śródsemestralna Pogadanka prowadzona przez pracowników PPP w Tomaszowie Lub.

 

23.

 

Szkolny konkurs wiedzy o Janie Pawle II

 

22.11.2019 r.

 

Katecheci

 

Eliminacje klasowe

 

24.

 

Andrzejki

 

28.11.2019 r.

Wychowawcy klas,
SU

 

Dyskoteka

 

25.

 

Święto języków obcych

 

marzec 2020r.

 

n-le języków obcych

 

 

26.

 

Mikołajki

 

06.12.2019r.

Wychowawcy klas, rodzice uczniów
klas 0-III

 

 

27.

 

Próbny egzamin ósmoklasisty

 

10-12 grudnia 209 r.

 

Wychowawca
klasy VIII

Przygotowanie sal egzaminacyjnych wychowawca kl.VII. Przygotowanie arkuszy
 – liderzy bloków

 

28.

 

Jasełka szkolne.

Spotkania opłatkowe

 

20.12.2019 r.

 

Katecheci

Wychowawcy klas

 

 

29.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2019 r.
– 01.01.2020 r.

 

 

 

30.

 

Święto Objawienia Pańskiego

 

06.01.2020 r.

 

Dzień ustawowo wolny od pracy.

 

31.

 

Wystawianie ocen śródrocznych

 

ok. 07.01.2020 r.

   

Nauczyciele uczący w kl. IV – VIII

 

 

 

32.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacyjne

 

09.01.2020 r.

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

33.

 

Dzień Babci i Dziadka.
Szkolny koncert kolęd

 

10.01.2020 r.

 

Wychowawcy klas

 

Dekoracja n-le
kl. 0 - III

 

34.

 

Ferie zimowe

 

13 – 26 stycznia
2020 r.

 

 

 

35.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej – plenarne.

 

ok. 28.01.2020 r.

 

Dyrektor

 

 

 

36.

 

Spotkanie z rodzicami uczniów

 

ok. 28.01.2020 r.

Dyrektor

Wychowawcy klas

Wywiadówka półroczna. Pogadanka psychologa szkolnego i pielęgniarki szkolnej

 

37.

 

Choinka noworoczna – bal karnawałowy

 

30.01.2020 r.

 

Rada Rodziców

Wychowawcy klas

SU

 

 

38.

 

Szkolne walentynki

 

14.02.2020 r.

 

Samorząd Uczniowski

 

 

39.

 

Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego

 

21.02.2020 r.

 

n-le języka polskiego
i biblioteki

 

 

40.

 

Dzień Kobiet

 

09.03.2020 r.

 

Samorząd Uczniowski

 

 

41.

 

Konkurs ładnego pisania

 

ok. 18.03.2020 r.

 

n-le języka polskiego

 

 

42.

 

Rekolekcje wielkopostne.
Konkurs wiedzy o Janie Pawle II .

 

Marzec/kwiecień 2020 r.

 

Katecheci

 

 

Finał szkolny

 

43.

 

Dzień sportu. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny

 

20.03.2020 r.

N-le wychowania fizycznego we współpracy z wychowawcami klas

 

 

44.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej
- szkoleniowe, analityczne

 

ok. 02.04.2020 r.

 

Dyrektor

 

 

45.

 

Konkurs matematyczny MiMak

 

Według harmonogramu

 

p. Alicja Łagowska

 

Etap gminny

 

46.

 

Gminny Konkurs Ortograficzny (klas III)

 

Według harmonogramu

 

p. Alicja Łagowska

 

Etap gminny

 

47.

 

Szkolny Konkurs Czytelniczy

 

Marzec 2020 r.

 

Wychowawcy kl. I-III

Eliminacje do konkursu gminnego

 

48.

 

 Konkurs recytatorski „Jan Paweł II wśród nas”

 

07.04.2020 r.

 

Wychowawcy kl. I-III
N-le języka poskiego

 

 

49.

 

Dzień Zdrowia

 

07.04.2020 r.

 

p. Barbara Żelasko

 

 

50.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

09.04.2020 r.
-14.04 2020 r.

 

 

 

51.

 

Egzamin ósmoklasisty.

 

21-23 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący Szkolnego Zespołu Nadzorującego

Przygotowanie sal egzaminacyjnych wychowawca kl.VII.

 

52.

 

Tydzień ekologiczny

 

24.04.2020 r.
-30.04.2020 r.

 

p. Urszula Bartoszek

p. Barbara Żelasko

 

Imprezy plenerowe

 

53.                      

 

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - akademia

 

30.04.2020 r.

 

Wychowawca klasy VI

 

Akademia szkolna

 

54.

 

Badanie dojrzałości szkolnej dzieci 6-cio letnich

 

Według harmonogramu

 

p. Małgorzata Muła

 

Wyniki

 

55.

 

Święto Pracy

 

01.05.2020 r.

 

Dzień ustawowo wolny od pracy.

 

56.

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

 

02.05.2020 r.

 

 

 

57.

 

Święto Konstytucji 3 Maja

 

03.05.2020 r.

 

 

 

58.

 

Gminny Konkurs Kaligraficzny

 

12.05.2020 r.

 

Nauczyciele kl. I-III

 

 

59.

 

„Lubelszczyzna  - moja Mała Ojczyzna”

 

Maj 2020 r.

 

p. Urszula Bartoszek

 

 

60.

 

Dzień Matki i Ojca

 

26.05.2020 r.

 

Nauczyciele kl. 0 - III

 

 

61.

 

Szkolny Koncert Piosenek Ludowych

 

26.05.2020 r.

Nauczyciele kl. IV-VIII,
SU

 

Apel szkolny

 

62.

 

Wymiana młodzieży polskiej i ukraińskiej

 

Maj 2020 r.

 

p. Tatiana Bakay

 

 

63.

 

Trzecioteścik

wg. Terminu OKE

 

Wychowawca kl.III

 

 

64.

 

Dzień Dziecka

 

01.06.2020 r.

 

Rada Rodziców

 

 

65.

 

Szkolny Konkurs Czytelniczy

 

05.06.2020 r.

 

n-le języka polskiego
i biblioteki

 

 

66.

 

Bal absolwentów

 

Czerwiec 2020 r.

 

Wychowawca kl.VIII

Rodzice uczniów kl.VIII

 

 

67.

 

Boże Ciało

 

11.06.2020 r.

 

Dzień ustawowo wolny od pracy.

 

68.

 

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

19.06.2020 r.

   

Nauczyciele

 

 

69.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej
-klasyfikacyjne

 

22.06.2020 r.

 

Dyrektor

Nauczyciele

 

 

70.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej
-podsumowujące

 

25.06.2020 r.

 

Dyrektor

 

 

71.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

26.06.2020 r.

 

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

72.

 

Ferie letnie

 

29. 06.2020 r.
– 31.08.2020 r.

 

 

 

 

73.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej
plenarno – organizacyjne

 

 

Sierpień 2020 r.

 

Dyrektor

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )